Tarım İHA’larında Kadınlar İçin Yükselen Kariyerler: Yeni Fırsatlar ve Potansiyel Artış

Tarım İHA'larında Kadınlar İçin Yükselen Kariyerler Yeni Fırsatlar ve Potansiyel Artış

Kırsal kesimlerde kadınlar, kariyer ilerlemesi ve ekonomik güçlenme konusunda önemli engellerle karşılaşmışlardır. Sınırlı iş fırsatları ve geleneksel cinsiyet rolleri, kadınları tarımsal işgücünün dışında bırakmıştır. Ayrıca, geleneksel tarımda manuel işlerin zorlayıcı fiziksel talepleri, birçok kadını bu sektörde çalışmaktan caydırmıştır.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün bulguları, tarım sektöründe cinsiyet gelir eşitsizliği sorununun oldukça yaygın ve diğer sektörlere göre daha ciddi olduğunu göstermektedir. Tarımda erkekler lehine ortalama %18,4’lük bir ücret farkı varken, bu oran diğer sektörlerde %15,1’dir. Bu, tarım sektöründe cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve bu farkın azaltılması için acil müdahalelerin gerektiğini vurgulamaktadır.Tarımsal İHA’lar ile Geleneksel Engellerin Üstesinden Gelme

Kadınlar ve İHA’lar tarafından sağlanan verilere göre, ABD’deki sertifikalı uzaktan pilotların yaklaşık %6,7’si kadınlardan oluşmaktadır, yani yaklaşık 10,818 kişi. Bu hızla büyüyen demografik, tarımsal İHA topluluğu içinde bir niş oluşturmaktadır. Ancak, tarımsal İHA operasyonlarına kadın katılımıyla ilgili kapsamlı küresel veriler henüz halka sunulmamıştır.

Tarım sektörü, tarihsel olarak erkek egemen bir sektörde kadınların varlığını kurduğu bir grup kadın lider tarafından sessiz ama güçlü bir devrim yaşamaktadır. İHA’lar tarım endüstrisinde hızla yayılırken, kadınların bu sektörde kendilerine yer bulmalarına olanak tanımaktadır.

Dijitalleşme ve otomasyonun artmasıyla tarım, kadınların masaya getirdiği yetenek ve becerilere daha az bağımlı hale gelmektedir.

Kadınların Kariyerlerinde Yeni Bir Ufuk

Bugün, tarım İHA teknolojisi, kadınların tarlalarda uçuşa geçmesine ve amaç bulmasına olanak tanıyarak tarımda cinsiyet manzarasını yeniden şekillendirmektedir. Birçok kadın için bu, sadece bir iş değil, geniş bir potansiyele sahip yeni bir kariyer yoludur.

Senay İnan: Tarım İHA Eğitmeni

Tarımsal İHA’larla ilgili alanında deneyimli bir eğitmen olan Senay İnan, İHA endüstrisindeki yolculuğuna heyecan ve korku karışımı bir duyguyla başladı. Bir dönem “DJI’nın tüm tarım İHA’larıyla çalıştım ve profesyonel bir pilota dönüşmek için yaklaşık bir yıl sürdü” demişti. Bu yol, onun bir acemi operatörden profesyonel bir pilota dönüşmesine, cihazları her açıdan daha etkili ve profesyonel bir şekilde kullanmasına olanak tanıdı. Erkek egemen bir alanda kadın olarak, Senay kendi zorluklarıyla karşılaştı. Fiziksel güç farklılıkları ve kadınların teknik alanlardaki yetkinliği hakkındaki toplumsal varsayımlar gibi zorlukları vardı. Ancak, kadınların istediklerini yapabileceğine inanıyordu. Ayrıca, kadınların, öğrencilere güçlü bir güven hissi aşılayan ve İHA’lar için daha iyi bakım sağlayan doğal sabrı ve dikkati nedeniyle eğitmen olarak başarılı olabileceğini belirtti. Kariyerinin ödüllendirici yönü, öğrencilerinin başarısında ve İHA teknolojisinin etkinliğindedir. “2021’den bu yana, UAV 01-2 sertifikaları için toplam 2000 öğrenci eğittim” dedi. İHA’larla korkutulan öğrenciler, eğitimden sonra tüm faaliyetleri gerçekleştirebilen “havada uçan gözler” olarak kendilerini görüyorlar. İnan, öğrencilerindeki bu büyümeyi görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve bu rolün getirdiği başarının duygusunu doğruluyor. Ayrıca, ayçiçeği tarlalarında maki tırtılı istilasıyla mücadele ettikleri memnuniyet verici bir deneyimi anlattı: “Mayıs 2021’de, DJI tarım İHA’ları ile eski tarım tarzı ilaçlama için aylar süren işlemleri 2 haftada gerçekleştirdik.” Bu olay, İHA teknolojisinin etkinliğini ve verimliliğini vurgulayarak, çalışmasının önem ve değerini pekiştirdi. Dolayısıyla, İnan’ın hikayesi, İHA endüstrisindeki potansiyel ve fırsatları göstererek, bağlılık, sabır ve direniş ile başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir.

Tracey Beer: Tarım İHA Pilotu

32 yıl boyunca yardımcı paralegal olarak çalıştıktan sonra, Beer işini kaybedince tarım İHA pilotu olarak yeni bir kariyere başladı. Deneyimli bir pilot olan ve aileye ait bir çiftlikte çalışan Beer, insansız hava araçlarının (UASS) modern tarımdaki potansiyelini gördü. Bu, Beer için yeni bir şeyler keşfetmek ve ailesinin çiftliğini geleneksel ilaçlama yöntemlerinden uzaklaştırmak için mükemmel bir fırsattı. “Yeni bir şeyler keşfetmek için mükemmel bir fırsattı,” dedi Beer. Beer’ın İHA pilotluğuna geçişi, çiftlik operasyonlarını daha verimli hale getirmenin yanı sıra tarımın çevresel etkisini de azaltmıştır. Teknoloji, Beer gibi çiftçilere operasyonları üzerinde yeni bir özerklik ve kontrol seviyesi sağlayarak aileyle daha fazla zaman geçirmelerine ve aile gelirini artırmalarına olanak tanımıştır. Kız kardeşiyle birlikte bir İHA ilaçlama işi kurarak, mahsul sorunlarını hızlı bir şekilde çözme yeteneği kazanmışlardır. Bu değişim, sadece çiftçilerin gelirini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda teknoloji meraklısı yeni nesli de mesleğe çekmektedir.

Jennifer Joy Subang: Tarım İHA Girişimcisi ve Bayi

Jennifer Joy Subang, AgriDOM’un Operasyon Direktörü ve Kurucu Ortağı olarak tarım İHA sektöründe öncü bir güç olarak durmaktadır. Tarım optimizasyonu, dijitalleşme ve modernizasyon alanlarında yenilikler başlatmaktadır. Daha önce bir çok uluslu muz ihracat şirketinde çalışmış olan Jennifer, cavendish muzlarının yetiştirilmesindeki zorlukları derinlemesine anlamıştır. 2019’da eşiyle birlikte aileye ait bir çiftliği yönetmeye başlamıştır. Haftalık fungisit ilaçlaması, hem fiziksel olarak zorlayıcı hem de yüksek işçilik maliyetleri ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle verimsiz olmuştur. Jennifer, güvenilir tarım İHA hizmetleri arayışına girmiştir. Ne yazık ki, birçok sağlayıcı zorluklar ve bilgi eksikliği nedeniyle piyasadan çekilmişti. İthalat maliyeti yüksek olan İHA’ların potansiyelini fark etmiştir. Bu, özellikle tarımın en az dijitalleşmiş sektörlerden biri olduğu bir ülkede büyük bir fırsattır.

AgriDOM’un önemli başarıları arasında bir pirinç araştırma projesine katkıları bulunmaktadır. Geleneksel olarak çiftçiler hektar başına 80-150 kilo tohum serperlerdi. Jennifer’ın ekibi ve Pirinç Araştırma ile yapılan deneyler sonucunda, hektar başına 40 kilonun optimal verimlilik ve maliyet etkinliği sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu buluş, Filipin Tarım Bakanlığı tarafından benimsenmiştir. İHA teknolojisinin getirdiği hassasiyet ve verimlilik, muz üreticileri arasında hızlı bir şekilde benimsenmiştir.

Bir İHA girişimcisi, pilot ve eğitmen olarak Jennifer, teknolojiyi kullanarak yerel topluluğunu güçlendirmekten ve kişisel değerlerini gerçekleştirmekten memnuniyet duymaktadır. Genç nesli teşvik etmek için girişimcilik seminerleri ve podcast’lere katılarak yenilikçiliği teşvik etmektedir.

Gökyüzünde İHA’lar, Yükselen Gelecekler

Tarım İHA’larının benimsenmesi, sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bir özgürlük hikayesidir. Tarımdaki manuel iş gücünü azaltarak ve geleneksel yöntemlere güvenli alternatifler sunarak, İHA’lar tarım sektörünü demokratikleştirmektedir. Bu, kadınların iş gücüne katılmasına, kırsal alanlarda yeni iş fırsatları yaratmasına ve dünya ekonomileri için hayati öneme sahip bir sektörde yer almalarına olanak tanımaktadır.

Faydaları burada bitmiyor. Tarım İHA’larının hassas ve hedefli uygulamaları, tarım operasyonlarının verimliliğini artırmakla kalmayıp çevresel etkilerini de azaltmaktadır. Bu, sürdürülebilir uygulamaların bilgeliği ile yenilikçi bir endüstrinin ön saflarında olma şansıdır.

Değişim Rüzgarlarında Yön Bulma

Bugün, hayal etmeye ve uçmaya cesaret eden öncüleri kutluyoruz. Ama yarın, kırsal topluluklarda dünya genelinde kadınların gökyüzünde kendi yerlerini alabilecekleri ve tarımın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilecekleri yeni bir geleneği dört gözle bekliyoruz. Tüm sektörlerde cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ederken, teknolojinin daha kapsayıcı bir dünya için bir müttefik haline geldiğini görmek ilham vericidir.

Ufukta büyük bir potansiyel parıldıyor ve geriye kalan tek soru, bu potansiyele kimlerin ulaşacağıdır. İster tarım yenilikçisi, ister teknoloji meraklısı, ister geleceğin İHA operatörü, ister cinsiyet eşitliği konusunda tutkulu biri olun, bu olağanüstü harekete katılmanın tam zamanı. Birlikte, tarımın gökyüzü gibi, tüm insanlar için sınırsız fırsatlar sunduğundan emin olabiliriz.